Business Model Canvas

  • Min 4 max 14
  • 1 dagdeel
  • Het Business Model Canvas is een manier om de verschillende bedrijfsaspecten visueel in beeld te brengen. Op die manier zie je hoe de bouwstenen van je onderneming samenhangen.

Doordat je de bouwstenen (zoals; wat is je doelgroep, wat is de waarde die je genereerd, de manier waarop je het “product” bij de klant brengt…et cetera.) in één logisch overzicht krijgt zie je snel waar eventuele knelpunten zitten. Naar aanleiding van dit overzicht kun je gericht per bouwsteen nieuwe ideeën bedenken om je onderneming een boost te geven. Het BMC is ook erg geschikt voor startende ondernemers om op een heldere manier in zicht te krijgen welke aspecten belangrijk zijn voor een onderneming en hoe deze met elkaar samen hangen. Tijdens de workshop leg ik uit hoe het Canvas werkt en ga ik nader in op elk onderwerp van de negen bouwstenen. Je gaat werken met het canvas en jouw onderneming in beeld brengen. Daarna geven we elkaar feedback.

business model canvas