Creativiteit en persoonlijke ontwikkeling

Creativiteit en persoonlijke ontwikkeling

Met creatief denken kun je vernieuwing tot stand brengen binnen je persoonlijke leven. Daarin kun je kleine doelen hebben op alledaags niveau voor bijvoorbeeld de dracht van je kleren, de manier waarop je een conflict oplost, de wijze waarop je je huis inricht, enzovoort. Of je hebt misschien grotere doelen voor ogen. Bijvoorbeeld binnen je loopbaan, werk of misschien wil je een bedrijf beginnen, een nieuw product in de markt zetten of een geheel nieuwe strategie uitzetten. Wat je dan ook maar graag zou willen creatief denken opent nieuwe perspectieven. Door steeds weer nieuwe ideeën te krijgen ben je in staat niet alleen te reageren op wat je overkomt maar heb je de mogelijkheid in handen om zelf te handelen en je toekomst vorm te geven. Obstakels of problemen kun je als een uitdaging gaan zien en hoef je dikwijls niet meer uit handen te geven. Bovendien geeft het zelf oplossen van een probleem of het komen op een nieuw idee het eureka gevoel, een gevoel van geluk!


Meedoen

Creatief denken boort je eigenheid aan omdat je voorbij de gebaande paden gaat kijken. Hierdoor kom je onherroepelijk ook in het avontuur van je oorspronkelijke gedachten en gevoelens. Jezelf zijn is een begin maar zeker een resultaat van creatief denken. Creatief denken vraagt bereidheid om open te zijn, te experimenteren en soms angst te over winnen. Angst voor je eigen gedachten maar ook angst bij het ontwikkelen en naar buiten brengen van je ideeën. Als je overtuiging groot is en je creëert een nieuwe zienswijze of maakt een product van je nieuwe idee, heb je kans dat het idee opgenomen wordt in het leven. Het idee wordt dan toegevoegd aan het patronendomein dat er als is. Dit domein, onze belevingswereld, groeit dus. Hierin heb jij een keuze! De keuze om bij te dragen op jouw manier of alleen deel te nemen aan wat al voor je uitgestippeld is. Overigens hoeft nieuw niet altijd nieuw voor de wereld te zijn maar kan het ook nieuw voor jezelf zijn of een klein beetje nieuw voor bijvoorbeeld de organisatie waarin je werkt. 


Succes

Eigen ideeën en plannen maken het leven spannend en avontuurlijker. Ze verwijzen naar mogelijkheden voor positieve verandering, voor vooruitgang in je leven en werk. Je kunt er persoonlijk geluk en nieuwe kansen mee vergroten: nieuwe ideeën betekent meer vrijheid en succes. Jouw succes!